NALU

2018

Use / Beauty Salon

Location / Tokyo, Futakotamagawa

Date / Sep_2018

Floor area / 52.45 m2

Client / Katsunori Kohama (NALU)

Design / Toshiyasu Saito, Wataru Goto (deq.)

Lighting Plan / PMC Inc.

Logo Design / Ayaka Kato (HANGOUT COMPANY inc.)

Furniture / NAREU Inc.

Construction / 1484JAPAN Inc.

Photo / Ryuji Hashimoto